Ja jestem za koszem!Kolec, Ty jesteÅ› jako center, Jaca – Ty zdecydowanie power forward, ja small forward, jeszcze tylko rozgrywajÄ…cy i rzucajÄ…cy obroÅ„ca i dawać nam tu tych ze <a href="http://alflihzcho.com">STCO8LY&#Y230;</a>


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS